Sociální bydlení

CELKOVÁ PLOCHA ZAPOČTENÁ DO NÁJMU ČINÍ: 334,7 m2 (320,13 za byty + 14,58 za sklepní kóje = 334,71 = zaokrouhleno na 334,7).

Následující tabulka porovnává doporučené standardy minimální a maximální rozlohy sociálního bydlení IROP k počtu osob v domácnosti ke skutečně navrhované ploše bytů

Doporučené standardy minimální a maximální rozlohy sociálního bydlení v IROP k počtu osob v domácnosti

 

 

Počet osob v domácnosti

Skutečně navrhovaná plocha bytů v m2

Sklepní kóje m2

Celkem podlahová plocha m2

Počet lůžek/nárůst kapacity soc. bytů

1

2

3

4 a více

 

 

 

 

1 + kk (m2)

23– 7,9

23– 7,9

x

X

x

x

x

x

2 + kk (m2)

x

38–51,9

38–51,9

X

48,89 (byt č.2)

47,7 (byt č.3)

77,41 (byt č.5)

2,63

2,55

3,38

51,5

50,3

80,8

1 ® 2

1 ® 2

2

3 + kk (m2)

x

x

52–67,9

52–67,9

59,05 (byt č.4)

2,58

61,6

3

4 + kk (m2)

x

x

x

68 – 82

87,08 (byt č.1)

3,44

90,5

4

Celkem

 

 

 

 

320,13

14,58

334,7

11 13

 

Na základě výzvy byl upraven počet lůžek z počtu 11 na počet 13. 

Byt č. 2, 3, 4 a 1 se od nastavených (doporučených) rozměrů výrazně neodlišuje. Pouze byt č. 5 je odlišný. U bytu č. 5 je rozdíl oproti doporučení 28,89 m2. Velikost bytů vychází ze stávajícího dispozičního a konstrukčního uspořádání objektu, na které rekonstrukce/adaptace na sociální byty navazuje a které nelze měnit. Rozdělit byt č. 5 např. na dva byty o velikosti 1 + kk by bylo ve 2.NP dispozičně neřešitelné. Znamenalo by to dva vchody z kratší obdélníkové strany půdorysu, což je vzhledem ke střešním rovinám a podélnému tvaru pro podkrovní vestavbu nemožné.

Uzavření smlouvy o nájmu nebude podmíněno složením finančních prostředků (např. kauce).

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí nepřekročit částku 57,50 Kč. Limit nájemného bude možné upravit, jestliže růstu měsíčního úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti překročí podle údajů Českého statistického úřadu od posledního stanovení limitu 5 %.

Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. Při obnovení nájemní smlouvy nebude přihlíženo k minimálnímu počtu ekonomicky produktivních obyvatel ve společné domácnosti.