Rodáci

Letní areál ožil a umožnil setkání současných a bývalých obyvatel

Netradiční oslavy obce Chotěnov připravili organizátoři v sobotu 18. června 2016. V tento den se slavilo setkání rodáků této obce společně s devadesáti lety od založení sboru dobrovolných hasičů.

Letní areál na Chotěnově v sobotu 18.června ožil a zaznamenal velké setkání současných i bývalých obyvatel právě obce Chotěnov. Den byl zahájen okolo jedenácté hodiny, kdy proběhla mše a svěcení hasičského praporu za nastoupeného sboru aktivních hasičů. Po mši byla možnost navštívit nově opravený kulturní dům, naobědvat se a shlédnout výstavu fotek, obrazů a dalších materiálů z minulosti a současnosti obce. Okolo druhé hodiny bylo připraveno hlavní zahájení, o které se postarala úvodním slovem starostka obce Jitka Boštíková.

Po celý den byl připraven doprovodný program na letním areálu, ale i v kulturním domě. Krom poslechu dechové hudby Dolnovanka, mohli všichni zúčastnění shlédnout vystoupení dětí ze Základní školy Vidlatá Seč a vyslechnout si pár slov z historie a činnosti sboru dobrovolných hasičů. V neposlední řadě byla také vzpomínka na nejznámějšího obyvatele obce, kterým byl Bedřich Dvořák, letec za II. světové války. K jeho osobě byla připravena výstava v kulturním domě a na letním areálu byly k vidění modely letadel.

Připravený program měli také hasiči, kteří předvedli hašení hořícího domu pomocí staré ruční stříkačky tažené koňmi. Obsluhu této hasičské techniky měli služebně starší hasiči. Druhý hasičský útok měli na starost nejmladší hasiči pomocí staré motorové stříkačky PS 80. Dále návštěvníci mohli shlédnout veškerou hasičskou techniku, kterou vystavily na areálu k obdivu. K vidění byly staré stříkačky, ale i nová technika určená k zásahu. Pro děti byly připraveny prolézačky i trampolína. Večer proběhla ukázka vyprošťování zraněného při autonehodě, o kterou se postarala profesionální zásahová jednotka z Litomyšle.

“Proběhlou akci hodnotím pozitivně a myslím, že se vydařila i díky skvělé připravenosti všech organizátorů, ale i díky skvělému počasí, které nám naštěstí přálo. Návštěvníků se sešlo velké opravdu velké množství, hrubý odhad je okolo 350 lidí, za což jsem ráda. Pevně věřím, že každý návštěvník si zde našel to své, co jej zaujalo, pobavilo a popovídal s těmi, které chtěl potkat a něco se dozvědět o nich. Budeme se těšit zase za deset let,“  uvedla na závěr celé akce starostka obce Jitka Boštíková. Kolem osmé hodiny vystřídala Dolnovanku kapela Mix a slavnost se změnila v taneční zábavu. Celý den byl zakončen posledními tóny kapely okolo druhé hodiny ranní v neděli.

Více fotografií naleznete v tomto odkazu či v záložce fotografie:


http://www.chotenov.cz/2-fotogalerie/gal6-slavnost-obce-rodaci-a-90-let-sdh/